...
Loại CSDL: Tài liệu số
Tác giả: Nguyễn Thị Mỹ Nhanh
Thông tin xb: Trường Đại học Trà Vinh, 2019
Tác giả bổ sung: TS. Trần Lê Đăng Phương
Tóm tắt: Làm rõ quy định pháp luật, thực tiễn áp dụng pháp luật và những hạn chế, bất cập của pháp luật tố tụng dân sự Việt Nam về hòa giải vụ việc hôn nhân và gia đình.
TT Tên file Dung lượng Tải về Xem toàn văn
1 TOMTAT LUAN VAN SBV - NGUYEN THAI MY NHANH 903 Kb (2 lượt tải) (1 lượt xem)  

Tìm kiếm thêm