...
Loại CSDL: Tài liệu số
Tác giả: Lê Thị Mộng Nhi
Thông tin xb: Trường Đại học Trà Vinh, 2020
Tác giả bổ sung: PGS. TS. Trần Hồng Liên
Tóm tắt: Tìm hiểu nguồn gốc, nghi lễ, ý nghĩa của tín ngưỡng thờ Thần tài – Thổ địa, nhằm khẳng định nét đẹp của tín ngưỡng trong văn hóa của người Việt hiện nay, tại một cộng đồng cư dân. Qua đó cũng để tuyên truyền, phát huy, nét đẹp tín ngưỡng tâm linh của người Việt.
TT Tên file Dung lượng Tải về Xem toàn văn
1 TOMTAT LUAN VAN SBV-LE THI MONG NHI 490 Kb (1 lượt tải) (2 lượt xem)  

Tìm kiếm thêm