...
Loại CSDL: Tài liệu số
Tác giả: Nguyễn Trung Thành
Thông tin xb: Nhà xuất bản TP. HCM, 2008
Tác giả bổ sung: Nguyễn Trung Thành
Tóm tắt: Bài 1. Đăng ký điều trị. Bài 2. Nạn nhân tai nạn giao thông. Bài 3. Ở Khoa niệu - phòng khám niệu khoa. Bài 4. Phòng cấp cứu. Bài 5. Vấn đề về da. Bài 6. Đi khám nha. Bài 7. Đứa trẻ bệnh. Bài 8. Bệnh nhân bị tiểu đường. Bài 9. Rối loạn bao tử. Bài 10. Ở phòng khám bác sĩ thần kinh. Bài 11. Ở phòng khám mắt. Bài 12. Đi khám bác sĩ Trung Quốc trị xương. Bài 13. Khoa ngoại. Bài 14. Bệnh phụ khoa. Bài 15. Phòng khám kế hoạch hóa gia đình. Bài 16. Ở nhà thuốc bệnh viện. Bài 17. Lấy mẫu xét nghiệm. Bài ...

Tìm kiếm thêm