...
Loại CSDL: Tài liệu số
Tác giả: Thạch Ngọc Châu
Thông tin xb: Trường Đại học Trà Vinh, 2020
Tác giả bổ sung: TS. Đinh Lư Giang
Tóm tắt: Hệ thống hóa cơ cở lí luận về việc dạy học từ vay mượn Pali-Sanskrit trong SGK tiếng Khmer quyển 5, 6, 7. Khảo sát thực trạng dạy từ vay mượn Pali-Sanskrit trong SGK tiếng Khmer quyển 5, 6, 7 hiện nay tại một số trường phổ thông dân tộc nội trú trên địa bàn tỉnh Trà Vinh. Đề xuất cách thức dạy học từ vay mượn Pali-Sanskrit trong SGK tiếng Khmer quyển 5, 6, 7 và thực nghiệm để kiểm chứng tính khả thi của việc đề xuất nhằm góp phần nâng cao hiệu quả trong việc dạy học ngữ văn Khmer nói chung, dạy học ...
TT Tên file Dung lượng Tải về Xem toàn văn
1 TOMTAT LUAN VAN SBV - THACH NGOC CHAU 775 Kb ( lượt tải) (0 lượt xem)  

Tìm kiếm thêm