...
Loại CSDL: Tài liệu số
Tác giả: Nguyễn Tấn Phát
Thông tin xb: Trường Đại học Trà Vinh, 2019
Tác giả bổ sung: TS. Thái Thị Tuyết Dung
Tóm tắt: Mục đích đề tài là nghiên cứu, làm sáng tỏ những vấn đề lý luận, phân tích, đánh giá một cách toàn diện các quy định của pháp luật cũng như thực tiễn áp dụng hình thức xử phạt trục xuất. Trên cơ sở đó đưa ra những đề xuất kiến nghị hoàn thiện pháp luật về hình thức xử phạt trục xuất đối với các vi phạm hành chính về xuất cảnh, nhập cảnh, quá cảnh, cư trú và đi lại trên lãnh thổ Việt Nam.
TT Tên file Dung lượng Tải về Xem toàn văn
1 TOMTAT - NGUYEN TAN PHAT 439 Kb ( lượt tải) (0 lượt xem)  

Tìm kiếm thêm