...
Loại CSDL: Tài liệu số
Tác giả: Trần Thị Kiều Yến
Thông tin xb: Trường Đại học Trà Vinh, 2019
Tác giả bổ sung: TS. Dương Thu Thủy
Tóm tắt: Luận văn khảo sát, phân tích hiện trạng một số di tích lịch sử văn hóa trên địa bàn tỉnh Cà Mau, để thấy những giá trị tiêu biểu của di tích được hình thành và tồn tại trên vùng đất này. Đồng thời đề xuất các giải pháp nhằm phát huy giá trị tiêu biểu của các di tích lịch sử văn hóa ở địa phương, phục vụ cho công tác tuyên truyền, giáo dục cho thế hệ trẻ hôm nay phát huy hơn nữa truyền thống cách mạng để ra sức thi đua, học tập xây dựng quê hương ngày càng giàu đẹp, góp phần phát triển kinh tế xã ...
TT Tên file Dung lượng Tải về Xem toàn văn
1 TOMTAT-TRAN THI KIEU YEN 512 Kb ( lượt tải) (1 lượt xem)  

Tìm kiếm thêm