...
Loại CSDL: Tài liệu số
Tác giả: Nguyễn Ngọc Tuấn
Thông tin xb: Trường Đại học Trà Vinh, 2019
Tác giả bổ sung: PGS. TS. Nguyễn Thái Nghe
Tóm tắt: Mục tiêu chính của đề tài là đề xuất giải pháp trong tìm kiếm tài nguyên học tập dựa trên nội dung văn bản tiếng Việt và sử dụng sức mạnh của xử lý song song và phân tán của một cụm máy tính để xử lý dữ liệu, giúp cho sinh viên tìm được nhiều tài liệu mà mình quan tâm, tiết kiệm thời gian xử lý những tài liệu không liên quan.
TT Tên file Dung lượng Tải về Xem toàn văn
1 TOMTAT - NGUYEN NGOC TUAN 309 Kb (1 lượt tải) (0 lượt xem)  

Tìm kiếm thêm