...
Loại CSDL: Tài liệu số
Tác giả: Nguyễn Văn Nam
Thông tin xb: Trường Đại học Trà Vinh, 2019
Tác giả bổ sung: TS. Trương Quốc Định
Tóm tắt: Xây dựng hệ thống dự báo kết quả doanh thu đến từng địa bàn cụ thể tại VNPT Trà Vinh theo các chu kỳ thời gian tháng, quý, từ đó hỗ trợ cho quá trình ra quyết định để có thể dự đoán được mục tiêu, sửa đổi chiến lược nhằm tối ưu hóa hoạt động điều hành SXKD của đơn vị.
TT Tên file Dung lượng Tải về Xem toàn văn
1 TOMTAT-NGUYEN VAN NAM 271 Kb ( lượt tải) (0 lượt xem)  

Tìm kiếm thêm