...
Loại CSDL: Tài liệu số
Tác giả: Lê Yến Chi
Thông tin xb: Trường Đại học Công nghệ TP. HCM, 2019
Tác giả bổ sung: PGS. TS. Nguyễn Phú Tụ
Tóm tắt: Đánh giá thực trạng và đề xuất giải pháp phát triển du lịch cộng đồng trên cơ sở khai thác các giá trị văn hóa của người Khmer tại tỉnh Trà Vinh.
TT Tên file Dung lượng Tải về Xem toàn văn
1 TOMTAT Le Yen Chi 612 Kb ( lượt tải) (1 lượt xem)  

Tìm kiếm thêm