...
Loại CSDL: Tài liệu số
Tác giả: Lê Thị Nhã Trúc
Thông tin xb: Trường Đại học Công nghệ TP. HCM, 2019
Tác giả bổ sung: PGS. TS. Nguyễn Phú Tụ
Tóm tắt: Đề tài tập trung phân tích thực trạng phát triển sản phẩm du lịch Trà Vinh hiện nay và đề xuất các giải pháp phát triển sản phẩm du lịch đặc thù tỉnh Trà Vinh.
TT Tên file Dung lượng Tải về Xem toàn văn
1 TOMTAT Le Thi Nha Truc 468 Kb (2 lượt tải) (3 lượt xem)  

Tìm kiếm thêm