...
Loại CSDL: Tài liệu số
Tác giả: PGS. TS. Nguyễn Thế Kiệt
Thông tin xb: Nhà xuất bản Chính trị Quốc gia, 2014
Tác giả bổ sung: PGS. TS. Nguyễn Thế Kiệt
Tóm tắt: Chương 1. Mỹ học là một Khoa học Triết học. Chương 2. Bản chất thẩm mỹ của cái đẹp và vị trí của nó trong quan hệ thẩm mỹ. Chương 3. Bản chất, chức năng xã hội của nghệ thuật. Chương 4. Giáo dục thẩm mỹ trong việc xây dựng nhân cách con người Việt Nam hiện nay.
TT Tên file Dung lượng Tải về Xem toàn văn
1 TOMTAT Triet hoc tham my va nhan cach 1637 Kb (3 lượt tải) (9 lượt xem) Xem preview

Tìm kiếm thêm