...
Loại CSDL: Tài liệu số
Tác giả: Sơn Thị Linh
Thông tin xb: Trường Đại học Trà Vinh, 2018
Tác giả bổ sung: ThS. Kiều Văn Đạt
Tóm tắt: Người Khmer có văn hóa ẩm thực thường ngày cũng như ẩm thực trong nghi lễ rất đa dạng đặc sắc tạo nên nét riêng có. Nhưng hiện nay đang có sự pha trộn giữa các nền văn hóa với nhau làm cho ẩm thực của người Khmer ngày càng nhạt dần theo năm tháng. Chính vì đều này tôi quyết định nghiên cứu về ẩm thực của người Khmer tại xã Trung Bình, huyện Trần Đề nhằm bảo vệ những gì có giá trị đã được ông cha để lại truyền bá cho dân tộc mình. Nêu cao tính giá trị của văn hóa ẩm thực truyền thống để giới trẻ ý ...
TT Tên file Dung lượng Tải về Xem toàn văn
1 KLTN Son Thi Linh 3371 Kb (0 lượt tải) Xem toàn văn (1) Xem preview

Tìm kiếm thêm