...
Loại CSDL: Tài liệu số
Tác giả: Thạch Thị Hồng Hoa
Thông tin xb: Trường Đại học Trà Vinh, 2018
Tác giả bổ sung: PGS. TS. Nguyễn Xuân Hương
Tóm tắt: Về ý nghĩa khoa học, nghiên cứu về bài thuốc dân gian nhằm góp phần nhận diện những giá trị của bài thuốc cổ truyền để sau này giúp bà con Khmer có cách sử dụng hợp lí hơn, góp phần bảo tồn và phát huy về các bài thuốc dân gian của dân tộc mình. Về ý nghĩa thực tiễn, kết quả nghiên cứu của đề tài này sẽ góp phần bảo tồn những giá trị truyền thống của dân tộc Khmer từ những văn hóa vật chất từ các bài thuốc dân gian trong truyền thống của họ. Qua đó cung cấp nguồn tư liệu, thông tin bổ ích, cho các ...
TT Tên file Dung lượng Tải về Xem toàn văn
1 2058 dakl Thach Thi Hong Hoa 1638 Kb (0 lượt tải) Xem toàn văn (1) Xem preview

Tìm kiếm thêm