...
Loại CSDL: Tài liệu số
Tác giả: Sơn Rạch Mô Ni
Thông tin xb: Trường Đại học Trà Vinh, 2018
Tác giả bổ sung: ThS. Lê Thúy An
Tóm tắt: Khóa luận là công trình nghiên cứu một cách khái quát về đặc trưng âm nhạc trong sân khấu Dù kê của người Khmer ở Trà Vinh khẳng định những giá trị về văn hóa mà sân khấu này đem lại cho dân dân tộc Khmer, với công trình nghiên cứu này tôi hi vọng góp phần vào việc giới thiệu cho các dân tộc, trước hết là dân tộc Khmer hiểu được những giá trị văn hóa truyền thống của dân tộc mình. Qua bài nghiên cứu này nhằm chỉ ra các đặc trưng giá trị âm nhạc trong nghệ thuật sân khấu Dù kê qua, đó, nhận thức được ...
TT Tên file Dung lượng Tải về Xem toàn văn
1 2059 Son Rach Mo ni 3486 Kb (0 lượt tải) Xem toàn văn (1) Xem preview

Tìm kiếm thêm