...
Loại CSDL: Tài liệu số
Tác giả: Thạch Chanh Trà
Thông tin xb: Trường Đại học Trà Vinh, 2018
Tác giả bổ sung: ThS. Lâm Thị Thu Hiền
Tóm tắt: Đề tài làm rõ một số vấn đề về vai trò dàn nhạc Ngũ âm trong đời sống văn hóa, tinh thần của người Khmer, đặc biệt là trong phong tục Tang ma của người Khmer: Lịch sử hình thành và phát triển dàn nhạc Ngũ âm của người Khmer tại Trà Vinh nói chung và tại xã Mỹ Chánh, huyện Châu Thành nói riêng; vai trò, giá trị của dàn nhạc Ngũ âm trong lễ tang của người Khmer; thực trạng và phương hướng bảo tồn của dàn nhạc Ngũ âm tại địa phương.
TT Tên file Dung lượng Tải về Xem toàn văn
1 2062 KLTN Thach Chanh Tra 2687 Kb (0 lượt tải) Xem toàn văn (1) Xem preview

Tìm kiếm thêm