...
Loại CSDL: Tài liệu số
Tác giả: Lý Thiên Trang
Thông tin xb: Trường Đại học Trà Vinh, 2018
Tác giả bổ sung: ThS. Nguyễn Đình Chiểu
Tóm tắt: Các nhạc khí Khmer đã được tồn tại và phát triển đến hôm nay chủ yếu nhờ vào phương pháp truyền ngón và truyền khẩu từ thế hệ này sang thế hệ khác. Xong hiện nó đang có nguy cơ mai một dần theo thời gian, bởi các trào lưu âm nhạc hiện đại lấn át, theo thời thời gian các loại hình nghệ thuật âm nhạc của người Khmer cũng sẽ bị mai một dần. Với vần đề cấp bách này, mục đích đề tài nhằm hướng đến: Việc bảo tồn, giữ gìn và phát huy các loại hình nghệ thuật âm nhạc đặc biệc là loại hình nghệ thuật Châm ...
TT Tên file Dung lượng Tải về Xem toàn văn
1 2065 dakl Ly Thien Trang 1612 Kb (0 lượt tải) Xem toàn văn (1) Xem preview

Tìm kiếm thêm