...
Loại CSDL: Tài liệu số
Tác giả: Dương Thị Xê Tha
Thông tin xb: Trường Đại học Trà Vinh, 2018
Tác giả bổ sung: ThS. Kiều Văn Đạt
Tóm tắt: Nhằm tìm hiểu cũng như giới thiệu loại hình nghệ thuật truyền thống độc đáo, qua đó thấy được tầm quan trọng và giá trị tinh thần của nghệ thuật múa dân gian trong đời sống văn hóa và tinh thần của đồng bào Khmer ở huyện Long Phú, tỉnh Sóc Trăng. Ngoài ra, công trình nghiên cứu này còn nhằm hướng tới việc khuyến khích mỗi người con Khmer trong thế hệ mới chung tay giữ gìn những nét đẹp văn hóa có trong từng điệu múa của dân tộc, để tránh tình trạng mai một về sau.
TT Tên file Dung lượng Tải về Xem toàn văn
1 2067 KLTN DUONG THI XE THA 1420 Kb (0 lượt tải) Xem toàn văn (1) Xem preview

Tìm kiếm thêm