...
Loại CSDL: Tài liệu số
Tác giả: Phan Ngọc Hương
Thông tin xb: Trường Đại học Trà Vinh, 2019
Tác giả bổ sung: ThS. Kiều Văn Đạt
Tóm tắt: Phân tích, đánh giá chức năng của bánh dân gian trong đời sống văn hóa của người Khmer xã Hưng Hội. Mong muốn của chúng tôi khi thực hiện đề tài này là góp thêm một thử nghiệm trong việc tìm hiểu, nâng cao kiến thức, kinh nghiệm trong học tập và nghiên cứu, giúp củng cố và nâng cao kiến thức đã học, được kiểm nghiệm qua thực tiễn sâu hơn.
TT Tên file Dung lượng Tải về Xem toàn văn
1 KLTN - Phan Ngọc Hương 33117 Kb (0 lượt tải) Xem toàn văn (1) Xem preview

Tìm kiếm thêm