...
Loại CSDL: Tài liệu số
Tác giả: Nguyễn Huỳnh Giao
Thông tin xb: Trường Đại học Trà Vinh, 2018
Tác giả bổ sung: ThS. Châu Hồng Thúy
Tóm tắt: Xác định khả năng phòng bệnh xuất huyết khi cho cá lóc ăn dịch chiết rong bún và rong sụn: Phục hồi chủng vi khuẩn Aeromonas hydrophila từ mẫu đã được lưu trữ; chiết xuất dịch chiết từ các loại rong biển (rong bún và rong sụn); thử nghiệm khả năng phòng bệnh xuất huyết trên cá lóc (Channa striata) của rong biển.
TT Tên file Dung lượng Tải về Xem toàn văn
1 2127 KLTN nguyen huynh giao 1453 Kb (0 lượt tải) Xem toàn văn (11) Xem preview

Tìm kiếm thêm