...
Loại CSDL: Tài liệu số
Tác giả: Hồ Chí Cường
Thông tin xb: Trường Đại học Trà Vinh, 2020
Tác giả bổ sung: NGND. TS. Thái Văn Long
Tóm tắt: Trên cơ sở nghiên cứu lý luận về Quản lý phát triển đội ngũ giáo viên theo chuẩn nghề nghiệp giáo viên phổ thông tại các trường tiểu học và khảo sát thực trạng phát triển đội ngũ giáo viên theo chuẩn nghề nghiệp giáo viên phổ thông tại các trường tiểu học địa bàn huyện Tiểu Cần, tỉnh Trà Vinh; đề tài đề xuất các biện pháp quản lý phát triển giáo viên các trường tiểu học ở huyện Tiểu Cần, tỉnh Trà Vinh theo chuẩn nêu trên; nhằm góp phần khắc phục những hạn chế, bất cập và cải thiện chất lượng đội ...
TT Tên file Dung lượng Tải về Xem toàn văn
1 TOMTAT LUAN VAN SBV - HO CHI CUONG 377 Kb (1 lượt tải) (20 lượt xem)  

Tìm kiếm thêm