...
Loại CSDL: Tài liệu số
Tác giả: Nguyễn Thị Mỹ Ngọc
Thông tin xb: Trường Đại học Trà Vinh, 2020
Tác giả bổ sung: PGS. TS. Nguyễn Sỹ Thư
Tóm tắt: Trên cơ sở nghiên cứu lý luận và khảo sát, đánh giá thực trạng hoạt động dạy học, thực trạng quản lý hoạt động dạy học ở các trường trung học phổ thông huyện Vũng Liêm, tỉnh Vĩnh Long, đề xuất những biện pháp quản lý hoạt động dạy học theo định hướng phát triển năng lực cho học sinh cấp THPT ở các trường THPT huyện Vũng Liêm, tỉnh Vĩnh Long nhằm góp phần nâng cao chất lượng dạy học trong bối cảnh hiện nay.
TT Tên file Dung lượng Tải về Xem toàn văn
1 TOMTAT LUAN VAN SAU BV - NGUYEN THI MY NGOC 285 Kb ( lượt tải) (0 lượt xem)  

Tìm kiếm thêm