...
Loại CSDL: Tài liệu số
Tác giả: Trần Ngọc Thơ
Thông tin xb: Trường Đại học Trà Vinh, 2020
Tác giả bổ sung: PGS. TS. Nguyễn Sỹ Thư
Tóm tắt: Trên cơ sở nghiên cứu những lý luận về phát triển đội ngũ giáo viên tiếng Anh ở các trường tiểu học và tìm hiểu đánh giá thực trạng về phát triển đội ngũ giáo viên tiếng Anh ở các trường tiểu học thành phố Trà Vinh, luận văn đề xuất các biện pháp phát triển đội ngũ giáo viên tiếng Anh ở các trường tiểu học thành phố Trà Vinh nhằm góp phần nâng cao chất lượng giáo dục tại các trường tiểu học trên địa bàn.
TT Tên file Dung lượng Tải về Xem toàn văn
1 TOMTAT LUAN VAN SBV-TRAN NGOC THO 364 Kb (1 lượt tải) (7 lượt xem)  

Tìm kiếm thêm