...
Loại CSDL: Tài liệu số
Tác giả: Nguyễn Huỳnh Như
Thông tin xb: Trường Đại học Trà Vinh, 2020
Tác giả bổ sung: TS. Nguyễn Thị Ngọc Xuân
Tóm tắt: Đề xuất các biện pháp quản lý hoạt động giáo dục văn hoá dân tộc (GDVHDT) tại các trường PTDTNT THCS tỉnh Trà Vinh nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động giáo dục văn hóa dân tộc để bảo tồn và phát huy những giá trị văn hóa các dân tộc tỉnh Trà Vinh trong các trường PTDTNT THCS.
TT Tên file Dung lượng Tải về Xem toàn văn
1 TOMTAT LUAN VAN SBV - NGUYEN HUYNH NHU 640 Kb (1 lượt tải) (1 lượt xem)  

Tìm kiếm thêm