...
Loại CSDL: Tài liệu số
Tác giả: Kim Hoàng Nam
Thông tin xb: Trường Đại học Trà Vinh, 2020
Tác giả bổ sung: PGS. TS. Bùi Thị Mùi
Tóm tắt: Nghiên cứu đề tài nhằm góp phần khắc phục tình trạng học sinh bỏ học để góp phần nâng cao chất lượng và hiệu quả giáo dục-đào tạo trung học cơ sở tỉnh Trà Vinh nói chung, huyện Trà Cú nói riêng
TT Tên file Dung lượng Tải về Xem toàn văn
1 TOMTAT LUAN VAN SBV - KIM HOANG NAM 381 Kb (1 lượt tải) (1 lượt xem)  

Tìm kiếm thêm