...
Loại CSDL: Tài liệu số
Tác giả: Bùi Thị Mỹ Dung
Thông tin xb: Trường Đại học Trà Vinh, 2020
Tác giả bổ sung: PGS. TS. Nguyễn Sỹ Thư
Tóm tắt: Trên cơ sở nghiên cứu lý luận về quản lý hoạt động giáo dục đạo đức cho học sinh THPT, đánh giá thực trạng quản lý hoạt động giáo dục đạo đức học sinh ở trường THPT huyện Vũng Liêm, tỉnh Vĩnh Long, đề ra biện pháp quản lý hoạt động giáo đạo đức học sinh góp phần nâng cao chất lượng GDĐĐ trong nhà trường.
TT Tên file Dung lượng Tải về Xem toàn văn
1 TOMTAT LUAN VAN SBV - BUI THI MY DUNG 382 Kb ( lượt tải) (0 lượt xem)  

Tìm kiếm thêm