...
Loại CSDL: Tài liệu số
Tác giả: Phạm Thúy Kiều
Thông tin xb: Trường Đại học Trà Vinh, 2019
Tác giả bổ sung: PGS. TS. Lưu Thanh Đức Hải
Tóm tắt: Việc thực hiện đề tài nghiên cứu này nhằm phân tích các nhân tố ảnh hưởng đến động lực làm việc của NLĐ tại KBNN Bến Tre, từ đó đề xuất các hàm ý, khuyến nghị nhằm nâng cao động lực làm việc của NLĐ tại đơn vị.
TT Tên file Dung lượng Tải về Xem toàn văn
1 TOMTAT LUAN VAN - PHAM THUY KIEU 441 Kb ( lượt tải) (0 lượt xem)  

Tìm kiếm thêm