...
Loại CSDL: Tài liệu số
Tác giả: Lê Thị Thanh Thúy
Thông tin xb: Trường Đại học Trà Vinh, 2019
Tác giả bổ sung: PGS. TS. Lưu Thanh Đức Hải
Tóm tắt: Phân tích thực trạng hoạt động marketing đối với dich vụ cho vay mua ô tô tại Ngân hàng Đầu Tư và Phát Triển Việt Nam chi nhánh Trà Vinh; từ đó, đề xuất một số giải pháp Marketing nhằm phát triển dịch vụ cho vay mua ô tô đối với khách hàng cá nhân tại Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam - Chi nhánh Trà Vinh
TT Tên file Dung lượng Tải về Xem toàn văn
1 TOMTAT LUAN VAN - LE THI THANH THUY 305 Kb ( lượt tải) (0 lượt xem)  

Tìm kiếm thêm