...
Loại CSDL: Tài liệu số
Tác giả: Lê Anh Huy
Thông tin xb: Trường Đại học Trà Vinh, 2019
Tác giả bổ sung: TS. Lê Quang Thông
Tóm tắt: Mục tiêu chung của đề tài là Phân tích các nhân tố ảnh hưởng đến sự hài lòng trong công việc của nhân viên tại Sacombank chi nhánh Trà Vinh, từ đó đề xuất hàm ý quản trị nhằm nâng cao sự hài lòng trong công việc của nhân viên Sacombank trong thời gian tới.
TT Tên file Dung lượng Tải về Xem toàn văn
1 TOMTAT LUAN VAN SBV - LE ANH HUY 426 Kb ( lượt tải) (0 lượt xem)  

Tìm kiếm thêm