...
Loại CSDL: Tài liệu số
Tác giả: Nguyễn Quang Vinh
Thông tin xb: Trường Đại học Trà Vinh, 2019
Tác giả bổ sung: TS. Vũ Minh Tâm
Tóm tắt: Mục tiêu chung của luận văn là phân tích các nhân tố ảnh hưởng đến quyết định sử dụng dịch vụ Mobile banking của khách hàng cá nhân tại Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam - Chi nhánh Trà Vinh, từ đó đề xuất một số hàm ý quản trị nhằm thu hút khách hàng cá nhân sử dụng dịch vụ Mobile banking tại Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam - Chi nhánh Trà Vinh.
TT Tên file Dung lượng Tải về Xem toàn văn
1 TOMTAT LUAN VAN SBV - NGUYEN QUANG VINH 621 Kb ( lượt tải) (0 lượt xem)  

Tìm kiếm thêm