...
Loại CSDL: Tài liệu số
Tác giả: Trương Lâm Vũ
Thông tin xb: Trường Đại học Trà Vinh, 2019
Tác giả bổ sung: PGS. TS. Lê Nguyễn Đoan Khôi
Tóm tắt: Phân tích thực trạng dịch vụ tín dụng bản lẻ tại Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam - Chi nhánh tỉnh Trà Vinh; từ đó, đề xuất một số giải pháp phát triển dịch vụ tín dụng bản lẻ tại Ngân hàng.
TT Tên file Dung lượng Tải về Xem toàn văn
1 TOMTAT LUAN VAN SBV - TRUONG LAM VU 348 Kb ( lượt tải) (0 lượt xem)  

Tìm kiếm thêm