...
Loại CSDL: Tài liệu số
Tác giả: Trần Thanh Trà
Thông tin xb: Trường Đại học Trà Vinh, 2019
Tác giả bổ sung: PGS. TS. Lưu Thanh Đức Hải
Tóm tắt: Nghiên cứu thực trạng về công tác quản trị nguồn nhân lực tại Ngân hàng TMCP Bưu điện Liên Việt – Chi nhánh Trà Vinh, qua đó đề xuất các giải pháp hoàn thiện công tác quản trị nguồn nhân lực tại Ngân hàng TMCP Bưu điện Liên Việt – Chi nhánh Trà Vinh.
TT Tên file Dung lượng Tải về Xem toàn văn
1 TOMTAT LUAN VAN SBV -TRAN THANH TRA 353 Kb ( lượt tải) (0 lượt xem)  

Tìm kiếm thêm