...
Loại CSDL: Tài liệu số
Tác giả: Nguyễn Quốc Văn
Thông tin xb: Trường Đại học Trà Vinh, 2019
Tác giả bổ sung: PGS. TS. Từ Văn Bình
Tóm tắt: Nghiên cứu này là một nỗ lực trong lĩnh vực bảo hiểm y tế, để đánh giá những nhân tố tác động đến mức độ sẵn lòng chi trả bảo hiểm y tế của người dân khi tham gia và chi trả cho dịch vụ BHYT trên địa bàn tỉnh Tiền Giang hiện nay.
TT Tên file Dung lượng Tải về Xem toàn văn
1 TOMTAT LUAN VAN SBV - NGUYEN QUOC VAN 447 Kb ( lượt tải) (0 lượt xem)  

Tìm kiếm thêm