...
Loại CSDL: Tài liệu số
Tác giả: Phạm Văn Mạnh
Thông tin xb: Trường Đại học Trà Vinh, 2019
Tác giả bổ sung: PGS. TS. Lê Nguyễn Đoan Khôi
Tóm tắt: Phân tích thực trạng sản xuất tiêu thụ và kênh phân phối tiêu thụ sản phẩm dừa sáp tại Huyện Cầu Kè, tỉnh Trà Vinh; từ đó, đề xuất một số giải pháp hoàn thiện kênh phân phối sản phẩm dừa sáp, nâng cao hiệu quả kinh tế cho nông hộ trồng dừa sáp tại huyện Cầu Kè tỉnh Trà Vinh.
TT Tên file Dung lượng Tải về Xem toàn văn
1 TOMTAT LUAN VAN SBV - PHAM VAN MANH 257 Kb ( lượt tải) (0 lượt xem)  

Tìm kiếm thêm