...
Loại CSDL: Tài liệu số
Tác giả: Huỳnh Ngọc Bên
Thông tin xb: Trường Đại học Trà Vinh, 2019
Tác giả bổ sung: TS. Nguyễn Văn Tân
Tóm tắt: Phân tích thị trường bảo hiểm nhân thọ Prudential Việt Nam tại tỉnh Trà Vinh, nghiên cứu thị trường bảo hiểm nhân thọ tại Trà Vinh, thu thập và xử lý một cách có hệ thống và toàn diện về các thông tin về thị trường, xác định thực trạng thị phần bảo hiểm nhân thọ Prudential Việt Nam tại tỉnh Trà Vinh, cụ thể theo phân chia địa lý và theo đối tượng khách hàng, phát hiện điểm mạnh và điểm yếu bảo hiểm nhân thọ Prudential Việt Nam tại tỉnh Trà Vinh, xác định các nguyên nhân chính cản trở sự phát triển ...
TT Tên file Dung lượng Tải về Xem toàn văn
1 TOMTAT LUAN VAN SBV - HUYNH NGOC BEN 322 Kb ( lượt tải) (0 lượt xem)  

Tìm kiếm thêm