...
Loại CSDL: Tài liệu số
Tác giả: Nguyễn Phương Thành
Thông tin xb: Trường Đại học Trà Vinh, 2019
Tác giả bổ sung: TS. Ngô Quang Huân
Tóm tắt: Mục tiêu nghiên cứu của đề tài là phân tích các nhân tố ảnh hưởng đến nhu cầu vay vốn ngân hàng của DNSN trên địa bàn tỉnh Trà Vinh tại BIDV Trà Vinh. Trên cơ sở đó, tác giả đề xuất một số hàm ý quản trị giúp BIDV Trà Vinh đáp ứng tốt nhu cầu vay vốn cho DNSN trên địa bàn tỉnh Trà Vinh.
TT Tên file Dung lượng Tải về Xem toàn văn
1 TOMTAT LUAN VAN SBV - NGUYEN PHUONG THANH 394 Kb ( lượt tải) (0 lượt xem)  

Tìm kiếm thêm