...
Loại CSDL: Tài liệu số
Tác giả: Bùi Thị Phương
Thông tin xb: Trường Đại học Trà Vinh, 2019
Tác giả bổ sung: TS. GVC. Ngô Thị Ánh
Tóm tắt: Đánh giá thực trạng năng lực cạnh tranh của BIDV Trà Vinh, chỉ ra những hạn chế và nguyên nhân của các hạn chế đó. Đề xuất các giải pháp nhằm nâng cao năng lực cạnh tranh của BIDV Trà Vinh với các NHTM khác trên địa bàn trong thời gian tới.
TT Tên file Dung lượng Tải về Xem toàn văn
1 TOMTAT LUAN VAN SBV - BUI THI PHUONG 277 Kb ( lượt tải) (0 lượt xem)  

Tìm kiếm thêm