...
Loại CSDL: Tài liệu số
Tác giả: Trần Thị Thúy An
Thông tin xb: Trường Đại học Trà Vinh, 2019
Tác giả bổ sung: PGS. TS. Phước Minh Hiệp
Tóm tắt: Đánh giá mức độ hài lòng trong công việc của người lao động tại Quỹ Hỗ trợ Phụ nữ phát triển tỉnh Trà Vinh và đề xuất một số giải pháp nhằm nâng cao sự hài lòng trong công việc tại đơn vị.
TT Tên file Dung lượng Tải về Xem toàn văn
1 TOMTAT LUAN VAN SBV - TRAN THI THUY AN 590 Kb ( lượt tải) (1 lượt xem)  

Tìm kiếm thêm