...
Loại CSDL: Tài liệu số
Tác giả: Trần Như Thảo
Thông tin xb: Trường Đại học Trà Vinh, 2020
Tác giả bổ sung: TS. Nguyễn Văn Tâ
Tóm tắt: Phân tích các yếu tố ảnh hưởng đến quyết định gửi tiền của khách hàng cá nhân tại BIDV Trà Vinh. Từ đó đưa ra hàm ý quản trị nhằm thu hút tiền gửi KHCN tại BIDV Trà Vinh trong thời gian tới.
TT Tên file Dung lượng Tải về Xem toàn văn
1 TOMTAT LUAN VAN SBV - TRAN NHU THAO 385 Kb ( lượt tải) (1 lượt xem)  

Tìm kiếm thêm