...
Loại CSDL: Tài liệu số
Tác giả: Trần Nhật Trường
Thông tin xb: Trường Đại học Trà Vinh, 2020
Tác giả bổ sung: PGS.TS. Lưu Thanh Đức Hải
Tóm tắt: Đề tài tiến hành phân tích tác động của CRM đến sự hài lòng của khách hàng cá nhân trong hoạt động ngân hàng bán lẻ tại Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Trà Vinh nhằm đề xuất một số hàm ý quản trị giúp nâng cao sự hài lòng của khách hàng.
TT Tên file Dung lượng Tải về Xem toàn văn
1 TOMTAT LUAN VAN SBV - TRAN NHAT TRUONG 247 Kb (1 lượt tải) (0 lượt xem)  

Tìm kiếm thêm