...
Loại CSDL: Tài liệu số
Tác giả: Cao Trung Tín
Thông tin xb: Trường Đại học Trà Vinh, 2020
Tác giả bổ sung: TS. Đinh Xuân Nam
Tóm tắt: Thông qua việc nghiên cứu những vấn đề lý luận và thực tiễn, hoạt động thực hiện chức năng thực hành quyền công tố trong giai đoạn điều tra vụ án hình sự của VKSND để từ đó đề xuất hoàn thiện pháp luật tố tụng hình sự và một số giải pháp khác nhằm nâng cao chất lượng thực hành quyền công tố của VKSND trong thời gian tới.
TT Tên file Dung lượng Tải về Xem toàn văn
1 TOMTAT LUAN VAN SBV - CAO TRUNG TIN 421 Kb ( lượt tải) (0 lượt xem)  

Tìm kiếm thêm