...
Loại CSDL: Tài liệu số
Tác giả: Hồ Khánh Việt
Thông tin xb: Trường Đại học Trà Vinh, 2020
Tác giả bổ sung: TS. Đinh Xuân Nam
Tóm tắt: Mục tiêu chung mà đề tài hướng tới là nghiên cứu hoạt động KSĐT các vụ án lừa đảo chiếm đoạt tài sản theo luật Tố tụng hình sự Việt Nam từ thực tiễn tỉnh Trà Vinh và một số tỉnh lân cận, từ đó rút ra những kết quả đạt được, những tồn tại, khó khăn vướng mắc và nguyên nhân trên cơ sở đó đề xuất một số giải pháp để hoạt động kiểm sát điều tra các vụ án lừa đảo chiếm đoạt tài sản đạt kết quả cao, đáp ứng yêu cầu của cuộc đấu tranh phòng, chống loại tội phạm này hiện nay.
TT Tên file Dung lượng Tải về Xem toàn văn
1 TOMTAT LUAN VAN SBV - HO KHANH VIET 253 Kb ( lượt tải) (0 lượt xem)  

Tìm kiếm thêm