...
Loại CSDL: Tài liệu số
Tác giả: Lục Khả Tú
Thông tin xb: Trường Đại học Trà Vinh, 2020
Tác giả bổ sung: TS. Phạm Văn Beo
Tóm tắt: Để thực hiện đề tài này, người viết đã nghiên cứu trên cơ sở lý luận, các quy định của pháp luật hình sự Việt Nam về tội giao cấu hoặc thực hiện hành vi QHTD khác với người từ đủ 13 tuổi đến dưới 16 tuổi đồng thời kết hợp với thực tiễn định tội danh và quyết định hình phạt đối với tội này trên địa bàn tỉnh Trà Vinh nhằm chỉ ra các điểm hợp lý và bất hợp lý trong việc thực hiện những quy định pháp luật hiện hành từ đó đưa ra các giải pháp để hoàn thiện pháp luật hình sự cũng như tăng cường hướng dẫn ...
TT Tên file Dung lượng Tải về Xem toàn văn
1 TOMTAT LUAN VAN SBV - LUC KHA TU 455 Kb ( lượt tải) (1 lượt xem)  

Tìm kiếm thêm