...
Loại CSDL: Tài liệu số
Tác giả: Nguyễn Công Luận
Thông tin xb: Trường Đại học Trà Vinh, 2020
Tác giả bổ sung: TS. Lê Huỳnh Tấn Duy
Tóm tắt: Nghiên cứu, làm sáng tỏ những vấn đề lý luận, quy định của pháp luật tố tụng hình sự Việt Nam và thực tiễn áp dụng; đề ra các giải pháp góp phần nâng cao hiệu quả công tác tiếp nhận, giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm của Cơ quan Cảnh sát điều tra.
TT Tên file Dung lượng Tải về Xem toàn văn
1 TOMTAT LUAN VAN SBV - NGUYEN CONG LUAN 590 Kb ( lượt tải) (0 lượt xem)  

Tìm kiếm thêm