...
Loại CSDL: Tài liệu số
Tác giả: Huỳnh Việt Thắng
Thông tin xb: Trường Đại học Trà Vinh, 2020
Tác giả bổ sung: TS. Lê Nguyên Thanh
Tóm tắt: Đề tài nghiên cứu nhằm mục đích phân tích làm rõ những vấn đề lý luận, vấn đề pháp lý và thực tiễn tranh tụng tại phiên tòa hình sự sơ thẩm. Từ đó, đề xuất giải pháp hoàn thiện các quy định của pháp luật và các biện pháp nâng cao hiệu quả liên quan đến tranh tụng tại phiên tòa hình sự sơ thẩm.
TT Tên file Dung lượng Tải về Xem toàn văn
1 TOMTAT LUAN VAN SBV - HUYNH VIET THANG 428 Kb ( lượt tải) (1 lượt xem)  

Tìm kiếm thêm