...
Loại CSDL: Tài liệu số
Tác giả: Lê Minh Trung
Thông tin xb: Trường Đại học Trà Vinh, 2020
Tác giả bổ sung: TS. Lê Huỳnh Tấn Duy
Tóm tắt: Mục đích nghiên cứu là làm rõ các quy định về tiếp nhận, giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm theo luật tố tụng hình sự Việt Nam. Qua thực tiễn công tác kiểm sát về tiếp nhận, giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm đã phát sinh những vướng mắc, bất cập, hạn chế, khó khăn và đề xuất một số kiến nghị, giải pháp nhằm nâng cao chất lương công tác kiểm sát và hoàn thiện các quy định pháp luật về tiếp nhận, giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm trong luật tố tụng hình sự Việt Nam.
TT Tên file Dung lượng Tải về Xem toàn văn
1 TOMTAT LUAN VAN SBV - LE MINH TRUNG 849 Kb ( lượt tải) (0 lượt xem)  

Tìm kiếm thêm