...
Loại CSDL: Tài liệu số
Tác giả: Trần Quốc Cường
Thông tin xb: Trường Đại học Trà Vinh, 2020
Tác giả bổ sung: TS. Nguyễn Văn Tiến
Tóm tắt: Thông qua việc đánh giá quy định của pháp luật TTDS về phiên Tòa phúc thẩm, chỉ ra những bất cập, vướng mắc của pháp luật, đề xuất một số giải pháp nhằm hoàn thiện pháp luật về phiên Tòa phúc thẩm dân sự trong tố tụng dân sự.
TT Tên file Dung lượng Tải về Xem toàn văn
1 TOMTAT LUAN VAN SBV - TRAN QUOC CUONG 381 Kb ( lượt tải) (1 lượt xem)  

Tìm kiếm thêm