...
Loại CSDL: Tài liệu số
Tác giả: Cao Quốc Dũng
Thông tin xb: Trường Đại học Trà Vinh, 2020
Tác giả bổ sung: TS. Cao Vũ Minh
Tóm tắt: Mục tiêu đề tài là nghiên cứu, làm sáng tỏ những vấn đề lý luận, phân tích, đánh giá một cách toàn diện các quy định của pháp luật về hình thức kỷ luật cách chức đối với công chức. Trên cơ sở đó đưa ra những đề xuất kiến nghị hoàn thiện pháp luật về hình thức kỷ luật cách chức đối với công chức.
TT Tên file Dung lượng Tải về Xem toàn văn
1 TOMTAT LUAN VAN SBV - CAO QUOC DUNG 346 Kb ( lượt tải) (0 lượt xem)  

Tìm kiếm thêm