...
Loại CSDL: Tài liệu số
Tác giả: Nguyễn Hữu Hùng
Thông tin xb: Trường Đại học Trà Vinh, 2020
Tác giả bổ sung: PGS. TS. Nguyễn Cảnh Hợp
Tóm tắt: Luận văn hệ thống hoá và củng cố luận cứ khoa học cho việc đề xuất các giải pháp nâng cao hiệu quả công tác của Phòng Nội vụ tại tỉnh Bình Phước nói riêng, cả nước nói chung trong thời gian tới.
TT Tên file Dung lượng Tải về Xem toàn văn
1 TOMTAT LUAN VAN SBV - NGUYEN HUU HUNG 509 Kb ( lượt tải) (0 lượt xem)  

Tìm kiếm thêm