...
Loại CSDL: Tài liệu số
Tác giả: Trần Văn Trường Sơn
Thông tin xb: Trường Đại học Trà Vinh, 2020
Tác giả bổ sung: TS. Dương Kim Thế Nguyên
Tóm tắt: Đề tài xác định mục tiêu hướng tới là đưa ra những kiến nghị đóng góp cho việc hoàn thiện quy định pháp luật về cấp giấy phép lao động cho lao động là người nước ngoài.
TT Tên file Dung lượng Tải về Xem toàn văn
1 TOMTAT LUAN VAN BV - TRAN VAN TRUONG SON 544 Kb ( lượt tải) (0 lượt xem)  

Tìm kiếm thêm