...
Loại CSDL: Tài liệu số
Tác giả: Thái Tín Thực
Thông tin xb: Trường Đại học Trà Vinh, 2019
Tác giả bổ sung: TS. Nguyễn Văn Nguyện
Tóm tắt: Nghiên cứu lý luận và thực tiễn việc thực hiện cơ chế tự chủ tài chính tại các đơn vị sự nghiệp công lập để xây dựng giải pháp nhằm thúc đẩy thực hiện cơ chế tự chủ tài chính tại các cơ sở y tế Công lập trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng.
TT Tên file Dung lượng Tải về Xem toàn văn
1 TOMTAT LUAN VAN SBV_THAI TIN THUC 528 Kb ( lượt tải) (0 lượt xem)  

Tìm kiếm thêm